SKS Administratiekantoor
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
Disclaimer
Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.sksadmin.nl van SKS administratiekantoor B.V., kantoorhoudend te 's-Hertogenbosch.

Door deze internetsite te raadplegen en / of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

SKS administratiekantoor B.V. streeft ernaar u juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan SKS administratiekantoor niet garanderen dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig en / of actueel is. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag ook niet gebruikt worden in plaats van advies. Voor advies wijzen wij u door naar ons kantoor.

SKS administratiekantoor B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logos en fotos). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeer Architecten anders dan voor eigen persoonlijk gebruik. Met eigen gebruik wordt verstaan het in eigendom houden van eventuele grafische of textuele informatie vanaf deze site, om deze als referentie thuis te gebruiken.

SKS administratiekantoor B.V. heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

SKS administratiekantoor